Przeglądy separatorów i inspekcje sieci kanalizacyjnych tel. 721 494 455

Serwis separatorów tel. 721 494 455

Czyszczenie separatorów tel. 721 494 455

dzwoń 721-494-455

 

Prezentacja firmy Delfin-Polska

Separatory ropopochodne i osadniki

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług, obejmujących obsługę oraz konserwację zbiorników przeznaczonych do magazynowania odpadów. Najczęściej jest to szybkie i skuteczne czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników. Usuwamy i utylizujemy całą zawartość tego rodzaju konstrukcji oraz wszystkie pozostałe po tym procesie zanieczyszczenia, osadzające się na ściankach. Przeprowadzane przez nas roboty przyczyniają się także do polepszenia przepływu zanieczyszczeń przez całą instalację, zarówno rurociągi, jak i sam zbiornik.

Gospodarka odpadami w naszym wykonaniu to również naprawa separatorów, zarówno wskutek nagłej awarii, jak i naturalnych usterek, związanych z eksploatacją konstrukcji. W razie potrzeb klienta przeprowadzamy także badania ścieków na podstawie próbek pobranych z samego zbiornika.

Zajmujemy się również tworzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej instalacji, a na każdą wykonaną usługę (np. czyszczenie osadników) wystawiamy stosowne zaświadczenie.

Dla stałych klientów  gwarantujemy korzystny system rabatów i upustów cenowych.

Zapraszamy do współpracy
tel. 721 494 455
oferty@mijalski.pl 

Grupa Mijalscy

Śliwice | gm. Długołęka | Biuro
Śliwice | ul. Wrocławska 23 | 55-093 Kiełczów
Tel. 71 315 37 10