Przeglądy separatorów i inspekcje sieci kanalizacyjnych tel. 721 494 455

Serwis separatorów tel. 721 494 455

Czyszczenie separatorów tel. 721 494 455

dzwoń 721-494-455

 

Prezentacja firmy Delfin-Polska

Serwis przepompowni ścieków

Prowadzimy kompleksowy serwis przepompowni ścieków. W skład naszych zadań wchodzi dbałość o regularne przeglądy urządzeń w wymiarze podstawowym, a także dokładne sprawdzanie instalacji elektrycznych i sanitarnych przepompowni ścieków. W związku z różnymi potrzebami klientów, usługa została przez nas podzielony na trzy rodzaje:

Serwis podstawowy

Usługa w wymiarze podstawowym obejmuje czyszczenie przepompowni ścieków. Zapobiega to późniejszym awariom i jednocześnie wydłuża żywotność sprzętu. Są to działania profilaktyczne, realizowane przez nas poprzez m.in. zabezpieczenie terenu, czyszczenie zbiorników, pomp i elementów wyposażenia, a także wydobywanie i utylizację odpadów. Dla jak największej wygody klientów ustalamy wspólnie częstotliwość przeprowadzanych napraw.

Serwis oraz przegląd instalacji sanitarne

Realizacja usługi zależy od rodzaju przepompowni ścieków, a ściślej od długości działania czy stopnia zużycia. Są to urządzenia sanitarne lub deszczowe, w których istotne jest regularne czyszczenie wirników, sond hydrostatycznych bądź pływakowych, udrażnianie rur, a także kontrolowanie pracy podzespołów. Regularność napraw ustalamy z klientem.

Serwis i przegląd instalacji elektrycznych

Proponujemy naprawę instalacji elektrycznych przepompowni ścieków. W skład usługi wchodzi regeneracja podzespołów, przeprowadzanie pomiarów poboru prądu, a także kontrolowanie automatyki i instalacji elektrycznej. Zapewniamy stały nadzór nad urządzeniami oraz przeprowadzanie napraw w regularnych odstępach czasu.

Grupa Mijalscy

Śliwice | gm. Długołęka | Biuro
Śliwice | ul. Wrocławska 23 | 55-093 Kiełczów
Tel. 71 315 37 10